Debûsî’nin Hanefî Fıkıh Usulünün Gelişimine Katkısı Üzerine Bir İnceleme: Hanefî Fıkıh Usulü Düşüncesinde Mecazın Umumiliği ile Müşterekin Umumiliği Meselelerinin Kökenlerine Genel Bir Bakış


ÇÖKLÜ R.

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 03 December 2022, vol.1, pp.1-9

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-9
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No