Üç Farklı Nikel Titanyum Döner Alet Sisteminin Kök Kanal Dolgu Materyali Uzaklaştırma Etkinliklerinin Radyografik ve Mikroskobik Olarak Karşılaştırılması


ÖZYÜREK T., USLU G., YILMAZ K.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.7-13, 2015 (Peer-Reviewed Journal)