Tests Used in Study of Animal Behavior and an Application


Semra G., Tölü C., Savaş T.

7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, Turkey, 14 - 16 September 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The first response to environmental changes of an animal organism is the behaviour. In this regard, behavioural tests have a great role to make optimum nature of species of domestic animals. Those tests can be classified as choice, stress, response, and learning tests. The main purpose of this work is representation of behavioral tests, especially that are using by context of environmental management. Furthermore, an application of a behavioural test (isolation test) in goat kids for the usability of environmental design was demonstrated. . In this study, two group kids which are environmentally enriched and environmentally poor have compared. An isolation test has applied to kids when they are approximately 54 and 89 days old. From each kid has recorded in a 2x3x4 sized room of some behaviours with video camera. The enrichment environment groups are different on in bleat frequency, wall jumping, rotation around and running (P<0,05). In conclusion, isolation test can be utilizing for evaluate to environmental differences of kids.

Keywords: Turkish Saanen, goat kids, animal behaviour, enviromental enrichment, isolation test

Hayvan organizmasının çevresel değişimlere yönelik ilk yanıtı davranış şeklinde gelişir. Bu anlamda, evcil hayvan türleri için optimum çevrenin oluşturulmasında davranış testleri önemli bir araç durumundadır. Bu testler tercih, stres, tepki ve öğrenme testleri şeklinde sınıflandırılabilir. Davranış araştırmalarında, özellikle çevresel düzenleme bağlamında kullanılan davranış testlerinin tanıtılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Aynı amaca yönelik olarak Türk Saanen oğlaklarında uygulanan bir izolasyon testinin çevresel düzenlemenin değerlendirilmesinde kullanılabilirliği de tartışılmıştır. Bu amaçla, farklı nesnelerle çevreleri “zenginleştirilen” ve “yoksun” bırakılan padoklarda büyütülen iki grup oğlak karşılaştırılmıştır. Oğlaklara sütten kesim öncesi (54 günlük yaş) ve sonrasında (89 günlük yaş) izolasyon testi uygulanmıştır. Oğlaklar bireysel olarak 2x3x4 m boyutlarında kameralı bir odaya alınarak bazı davranış özellikleri kaydedilmiştir. Meleme sıklığı, duvara atlama, etrafında dönme ve koşma davranışları bakımından gruplar ve yaşlar arasında istatistiksel olarak önemli fark gözlenmiştir (P<0.05). Oğlaklarda maruz kalınan çevresel farklılığın değerlendirilmesinde izolasyon testinden yararlanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Türk Saanen, oğlak, hayvan davranışları, mekansal zenginleştirme, izolasyon testi