Turizm Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarının Akademik Başarılarına Etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği


GÖKDEMİR S., Köseler S.

Journal of Global Tourism and Technology Research (JGTTR), vol.1, no.2, pp.205-119, 2020 (Peer-Reviewed Journal)