Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde STK'lara Düşen Görev ve Sorumluluklar: Çanakkale İlinde Bulunan STK'ların Avrupa Birliği'ne Uyum Çabaları


Çelik M., KOÇ İ., Ayas N.

EuroAcademic EASC (Avrupa Akademik Çalismalar Merkezi - Brüksel), pp.1-11, 2008 (Peer-Reviewed Journal)