Şekil Hafızalı Alaşımların Fonksiyonel Özellikleri ve Şekil Hafıza Eğitim Süreçleri


Creative Commons License

Güven S., Gökkaya H., Motorcu A. R., Sur G.

in: Mühendislik, Mimarlık, Tasarımda Teori, Uygulama ve Araştırmalar, Ali Riza MOTORCU, Ashok JAMMI, Senai YALÇINKAYA, Editor, GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI, İstanbul, pp.154-178, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.154-178
  • Editors: Ali Riza MOTORCU, Ashok JAMMI, Senai YALÇINKAYA, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Gelişen teknoloji ile birlikte otomotiv, elektronik, havacılık, inşaat ve biyomedikal gibi sektörlerde fonksiyonel özelliklere sahip metal alaşımlarına olan talep artmaktadır. Şekil Hafızalı Alaşımlar (ŞHA), sergiledikleri Süper Elastisite (SE) ve Şekil Hafıza Etkisi (ŞHE) gibi üstün özellikleri ile düşük yoğunluk, yüksek süneklik, mukavemet ve darbe dayanımı, üstün korozyon ve aşınma direnci ile yorulma ömrü gerektiren endüstrideki çeşitli uygulama alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. ŞHA’ların sergilemiş oldukları ŞHE, çoğu durumda alaşımın ham madde olarak tedarik edildiğinde kazandırılmış bir özelliği olmayıp çeşitli ısıl ve mekanik prosedürlerin uygulanması sonucunda elde edilebilmektedir. Eğitim adı verilen bu prosedürler gerçekleştirilerek ŞHA’lara tek ve çift yönlü olarak iki çeşit ŞHE kazandırılabilmektedir. ŞHA’lara uygulanan deformasyonlar sonrası alaşımın deforme olmamış şeklinin ısıtma yoluyla hatırlanması tek yönlü ŞHE, deforme olmuş ve olmamış şekillerin sırasıyla ısıtma ve soğutma yoluyla hatırlaması ise çift yönlü ŞHE olarak tanımlanabilmektedir. Tek ve çift yönlü ŞHE; sıcaklık, gerilme ve termomekanik işlemler ile ŞHA’ların eğitilmesi sonucunda gözlemlenebilen özelliklerdir. ŞHA’ların orijinal şeklini geri kazanması ve eğitilmesi, martenzit ve östenit fazlar arasında difüzyonsuz gerçekleşen kristalografik katı faz dönüşümlerinin (termoelastik martenzitik dönüşüm) bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Termoelastik martenzitik dönüşümler, östenit ve martenzit fazı arasındaki bir arayüz ile ilişkilidir.  Ayrıca, ŞHA’ların bir diğer özelliği olan SE, ŞHE’den farklı olarak herhangi bir ısıl dönüşüme ihtiyaç duymaksızın östenit bitiş sıcaklığı (Af) ve SE gözlemlenebilecek en yüksek sıcaklık (Md) aralığında uygulanan mekanik yüklemelerin ortadan kaldırılmasıyla orijinal şeklin geri kazanılabildiği bir fonksiyondur. ŞHA’ların sergilediği ŞHE ve SE gibi üstün özellikler doğrudan martenzitik dönüşümle ilgilidir. Martenzitik dönüşüm, martenzit ve östenit faz yapıları arasında dış gerilmeler ve/veya sıcaklığın etkisiyle difüzyonsuz katı-katı faz dönüşümleri olarak bilinmektedir. Metalin bileşimine bağlı olarak martenzit ve östenit fazların başlangıç ve bitiş sıcaklıkları değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada, ŞHA’ların martenzitik dönüşüm kavramına açıklık getirilerek ŞHE ve SE özelliklerin hangi şartlar altında gerçekleşebildiği tartışılmıştır. Ayrıca, tek ve çift yönlü ŞHE ile SE kavramları incelenmiştir. Son olarak, ŞHA’lara çift yönlü ŞHE özelliği kazandırmak için geliştirilen eğitim süreçlerinin detayları (uygulanış biçimleri, üstünlükleri ve sınırlamaları) aktarılmıştır. Literatürde yer alan çalışmalar, optimum eğitim sürecinin termomekanik döngü süreci sonrası elde edildiği ve diğer süreçlerle mukayese edildiğinde daha üstün ŞHE kazandırılabildiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Termomekanik döngünün martenzitik dönüşüm üzerinde önemli değişimlere sebebiyet verdiği belirlenmiştir.