Etik Liderlik ve Örgütsel Prestijin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleriyle İlişkisi: Çanakkale İli Kızılay Örneği


Creative Commons License

Erdoğan B. R., Gümüştekin G.

Management and Political Sciences Review, vol.4, no.5, pp.45-65, 2022 (Peer-Reviewed Journal)