TİCARİ AÇIKLIK VE İNOVASYON İLİŞKİSİNİN PANEL NEDENSELLİK BOOTSTRAP ANALİZİ İLE İNCELENMESİ


Creative Commons License

Dilbaz Alacahan N., Akarsu Y., Kurt S.

Parion Akademik Bakış Dergisi, vol.1, no.1, pp.43-52, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Parion Akademik Bakış Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.43-52
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı ticari ve finansal açıklık ile girişimcilik ve inovasyon endeksi arasında Granger anlamda bir nedensellik ilişkisi olup olmadığını panel veri yöntemlerle OECD ülkeleri için araştırmaktır. Bu amaçla çalışmada bootstrap tabanlı bir panel nedensellik analizi olan Konya(2006) nedensellik analizi değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin tespiti için kullanılmıştır. Bu yöntemin değişkenlerin durağan ve homojen olmasını gerektirmemesi ve ülke bazlı sonuçlar vermesi gibi avantajları bulunmaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, ticari ve finansal dışa açıklıkla girişimcilik ve inovasyon endeksi arasında bazı ülkeler için nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermekteyken bazı ülkelerde ise nedensellik ilişkisinin olmadığını ortaya koymaktadır. Bu veriler, bu değişkenler ve bu yöntemle çalışma özgünlük kazanmaktadır.