Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Çanakkale Örneği


Creative Commons License

ATEŞ U., BOZ M.

Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (EİSUİD) - Journal of Economics, Business, Politics, and International Relations(JEBPIR), vol.1, no.1, pp.63-84, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Increasing internet usage with development of information technologies
has influenced the methods of doing business of enterprices. Businesses have
started to use company websides as a marketing tool to keep or even to increase
their market shares. Accomodation establishments have started to use web sites for
marketing and direct distrubion as well as informative purposes. Wherefore, the
opportunities offered by information technologies through access to information
and the ability to compare increases, the search for knowledge and plan a vacation
for tourists is enriched. Accommodation enterprises have recognized the importance
of developing effective web sites in terms of competition ability.
The aim of this study is to examine the web sites of 3, 4, and 5 stars hotels
in Canakkale. For this purpose, tourism operation licenced hotels which have active
web sites were identified and their web sites were evaluated by the method of content
analysis. According to main results of the study, it is seen that hotels have their own
web sites, but they can not operate their web sites effectively and interactive, and do
not do the necessary updates.
Keywords: Information Technologies, Internet Usage, Web Sites, Accomodation
Establishments

Bilgi teknolojilerindeki gelişme ile birlikte, internet kullanımının giderek yaygınlaşması, işletmelerin iş yapış yöntemlerini de etkilemiştir. İşletmeler pazar payını koruma ve arttırmada bilgi teknolojilerinden yararlanarak işletme web sitelerini rekabet aracı olarak kullanmaya başlamıştır. Konaklama işletmelerinin de web sitelerini bilgilendirme amacının yanı sıra pazarlama ve doğrudan dağıtım aracı olarak kullanması giderek yaygın hale gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin tüketicilere sunduğu fırsatlarla bilgiye erişim ve kıyaslama olanağı arttığından, turistler için bilgi ve tatil planı arayışları zenginleşmiştir. Konaklama işletmeleri de etkili web siteleri geliştirmenin rekabet yeteneği açısından önemini kavramışlardır.
Bu çalışmanın amacı Çanakkale’de faaliyet gösteren konaklama işletmelerinden 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin web sitelerinin erişilebilirlik ve kullanım açısından değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda aktif web sitesine sahip turizm işletme belgeli oteller tespit edilmiş ve web siteleri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen temel verilere göre, otel işletmelerinin, kendi web sitelerini oluşturdukları, ancak web sitelerini yeterince etkin ve etkileşimli olarak kullanmadıkları, gerekli güncellemeleri yapmadıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojileri, İnternet Kullanımı, Web Siteleri, Konaklama İşletmeleri