Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarının (BOBİ FRS) Büyük ve Orta Boy İşletmelere Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Kurt A.

Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.58, pp.1133-1141, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 58
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26449/sssj.2181
  • Journal Name: Social Sciences Studies Journal
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.1133-1141
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Tüm ülkeler tarafından ortak paydada buluşup muhasebenin rahatlıkla uygulanabilmesi amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Standartları (UFRS) oluşturulmuş ve UFRS’ye işlevsellik katarak, Büyük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin (BOBİ) ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete ile BOBİ’ler için farklı bir muhasebe standardı (BOBİ FRS) çıkarılmıştır. Faaliyetteki işletmelerin çok büyük kısmının KOBİ’lerden oluştuğu ülkemizde özellikle BOBİ’lerin BOBİ FRS’leri uygulama noktasında hazır olup olmadıkları, araştırılabilir bir konu olarak görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada; Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarının, Büyük ve Orta Büyüklükte İşletmeler tarafından bilinirliğinin ve uygunluğunun, BOBİ’lere sağlayacağı faydaların ve Büyük ve Orta Büyüklükte İşletmeler tarafından algılanan sakıncalarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı KOBİ’ler içerisinden Büyük ve Orta Büyüklükte İşletmeler statüsüne dahil olan işletmeler oluşturmaktadır. İşletmelerden toplanan veriler yüz yüze görüşme, e-posta ve faks gönderimi gibi yöntemler kullanılarak anket formları aracılığıyla elde edilmiş olup, toplanan verilerin analiz edilmesi sırasında çeşitli programlar kullanılarak; güvenilirlik analizleri ve tanımlayıcı analizler yapılmış ve ifadelerin ortalamaları alınarak sonuçlar yorumlanmıştır.