DİL GELİŞİMİNDE MÜZİĞİN YERİ


Creative Commons License

Ertek Babaç E., Yıldız G.

NWSA Academic Journals, vol.13, no.3, pp.10-22, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.12739/nwsa.2018.13.1.d0211
  • Journal Name: NWSA Academic Journals
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.10-22
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Kültürün ayrılmaz parçaları olan dil ve müzik, birbirinden bağımsız olarak düşünülemez. Müziğin yapı taşlarından biri olan ses, dil gelişim sisteminde ilk sırada yer alır. Bu araştırmanın amacı, dil gelişiminde müziğin yerini incelemektir. “Dil gelişimi” ve “müzik” alanları ayrı ayrı incelendiğinde, ülkemizde yeterli düzeyde çalışmalar bulunmasına rağmen, dil gelişimi ve müzik arasındaki bağlantıyı araştıran çalışmalar yok denecek kadar azdır. Müziğin, dil gelişim dönemlerinden ve dil gelişimini etkileyen faktörlerden hangilerinde, nasıl ve ne şekilde yer aldığı düşüncesiyle, araştırmanın problemi “dil gelişiminde müziğin yeri nedir?” olarak belirlenmiştir. Araştırma literatür taramaya dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmada dil gelişiminde; dili oluşturan sistemler, dil gelişiminin kazanılması ile ilgili kuramlar taranmış, dil gelişim dönemlerinde ve dil gelişimini etkileyen faktörlerde müziğin yeri bir çerçeveye oturtulmak istenmiştir. Dil gelişimi çalışmalarının literatürde ağırlıklı olarak erken çocukluk döneminde yoğunlaştığı, ninni, tekerleme ve sayışmaların çocukların dil gelişiminde önemli bir yere sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Dil, Dil Gelişimi, Dil Gelişiminde Müzik, Dil Gelişim Dönemleri