Vermikompostun Ispanak Spinacia oleracea L Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Özkan N., Dağlıoğlu M., Ünser E., Müftüoğlu N. M.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty), vol.4, no.1, pp.1-5, 2016 (Peer-Reviewed Journal)