Poli(stiren sülfonik asit) ve Selüloz Türevli Membranların Heterojen Katalizör Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi


UĞUR NİGİZ F., HİLMİOĞLU N.

12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Turkey, 23 - 26 August 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No