Tüketicinin Kin Tutma Eğiliminin Pazardan Geri Çekilme Niyeti Üzerinde Etkisi: Tüketici Sinizminin Aracı ve Düzenleyici Rolü


TOKGÖZ E.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.1, pp.36-58, 2020 (Peer-Reviewed Journal)