Stratigrafik Veriler Işığında Nuzi Seramiği Kronolojisi


Bataray N.

Colloquium Anatolicum, vol.1, no.20, pp.27-50, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 20
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Colloquium Anatolicum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.27-50
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Kuzey Mezopotamya ve Suriye’de Geç Tunç Çağı boyunca görülen Nuzi seramiği, keşfinden yüz yıl geçmesine rağmen yeterince irdelenememiştir. Bu durum seramiği tanımlamamızı güçleştirirken cevaplanması beklenen en önemli sorunsalın, kronolojik çerçevenin eksiliği olduğu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Nuzi seramiğinin bulunduğu yerleşimlerin tamamında stratigrafik verilerden faydalanılarak oluşturulan kronoloji, çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Nuzi seramiği kronolojisinin doğru bir çerçeveye oturtulması birçok açıdan seramiği değerlendirmemize olanak sağlarken, ilk ortaya çıkışı ve kullanımının sona erdiği dönemsel süreç aynı zamanda ilişkili olduğu kültürler hakkında önemli bilgiler sağlayabilmektedir. Ayrıca stratigrafiye bağlı olarak seramik üzerinde gözlemlenen nitelik ve niceliksel değişimler, toplumların sosyo-politik durumlarından ticaret, üretim teknolojisi ve sanatsal gelişimlerine kadar pek çok değerli bilgiyi verebilmektedir.