Results of Developmental Hip Dysplasia and Average Cost Analysis in Kars


BİLGE A., ULUSOY R. G., ÇATAL B., ÜSTEBAY S., ÜLKER ÜSTEBAY D.

Kafkas Journal of Medical Sciences, vol.7, no.3, pp.181-187, 2017 (Peer-Reviewed Journal)