Results of Developmental Hip Dysplasia and Average Cost Analysis in Kars


BİLGE A., ULUSOY R. G. , ÇATAL B., ÜSTEBAY S., ÜLKER ÜSTEBAY D.

Kafkas Journal of Medical Sciences, vol.7, no.3, pp.181-187, 2017 (Peer-Reviewed Journal)