Öykülerinde Sanatçı Kadınlar: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Sanat Bağlamında Özne olarak Sanatçı


Creative Commons License

Batu T.

KADIN / WOMAN 2000:KADIN ARASTIRMALARI DERGISI - JOURNAL FOR WOMEN STUDIES, vol.23, no.2, pp.81-100, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

An autobiography is a person's self life story. The source is herself, her own experiences, her own history and her own story. Autobiography, which we know as a literary genre, is a definition that has a counterpart in plastic arts. Words turn to color, stone, mud, and sometimes the artist's body and portrait become a tool, and now the subject of art is the artist.

This relationship that the artist established with herself showed itself in the history of art with self-portraits. In contemporary art, on the other hand, the relationship between the work of art and the artist has been moved to another dimension in the performances in which the artist adds herself with her whole body. The relationship between these works and the artist and her work is a reflection of the artist's relationship with the reality of her own life. The work of art turns into a tool that the artist uses in self-interpretation and manifests itself as a way of accepting the truth.

In this study, the positions of the artists in their own stories were investigated through the women who were not valued as much as men throughout the history of art. 

Otobiyografi, bir kişinin kendi yaşam öyküsüdür. Kaynak kendisi, kendi deneyimleri, kendi tarihi ve kendi hikayesidir. Edebi bir tür olarak bildiğimiz otobiyografi, plastik sanatlarda karşılığı olan bir tanımdır. Sözcükler renge, taşa, çamura döner, bazen de sanatçının bedeni, portresi araç olur, sanatın öznesi sanatçının kendisidir artık.

Sanatçının kendisiyle kurduğu bu ilişki, sanat tarihinde kendini otoportreleriyle göstermiştir. Çağdaş sanatta ise sanat yapıtı ile sanatçı arasındaki ilişki, sanatçının kendini tüm bedeniyle kattığı performanslarla başka bir boyuta taşınmıştır. Eserler ile sanatçı arasındaki ilişki, sanatçının kendi hayatının gerçekliğinin yansımasıdır. Sanat eseri, sanatçının kendini yorumlamada kullandığı bir araca dönüşür ve gerçeği kabul etmenin bir yolu olarak kendini gösterir.

Bu çalışmada, sanat tarihi boyunca erkekler kadar değer göremeyen sanatçı kadınlar üzerinden, sanatçıların kendi öykülerindeki konumları araştırılmıştır.