Banka Muhasebesinde İç Kontrolün Önemi ve Çok Değişkenli Bir Model Önerisi


Creative Commons License

Gül H.

RESSCONGRESS 2017-I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.304

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.304
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde bankacılık ve türevi faaliyetler modern kapitalist sistemin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bankalar bireylerden, ailelerden, firmalardan, hükümetlerden ve yabancılardan oluşan ekonomik sistemin tüm unsurlarının kesiştiği ve ilişkide olduğu kurumlardır. Bu yönüyle bankacılık sadece ekonomik değil sosyal hayatın da önemli bir bileşeni durumundadır. Geçmişte merkezinde bankacılığın olduğu çeşitli krizler yaşandı ve bu krizlerin büyük ekonomik ve sosyal maliyetleri oldu. Bankacılık faaliyetlerinde istikrarın ve paydaş güveninin oluşturulmasında iç kontrol yapısının önemi büyüktür. Bu çalışmanın amacı bankacılıkta iç kontrolün önemi üzerinden çok değişkenli bir model önerisi geliştirmektir. Model önerisi çerçevesinde kurumsal kültür, kurumsal yönetişim, iç kontrol, ihtiyatlılık ve finansal raporların kalitesi değişkenleri arasındaki ilişkiler literatür yardımıyla tanımlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca değişkenlerin nasıl ölçülebileceği ve model kapsamında geliştirilebilecek hipotezlerin de neler olabileceği ele alınmıştır.