“Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Metal Eserler (Bıçaklar)”


YAVAŞ A.

Türk Dünyası Araştırmaları (Research About The Turks All Around The World), vol.99, no.198, pp.125-143, 2012 (Peer-Reviewed Journal)