Endülüslü Bir Müfessir ve Siyer Şerhi: Abdurrahman es-Süheylî’xxnin Müfessir Kişiliği ve er-Ravzü’xxl-Ünüf İsimli Eserinin Tefsir İlmi Açısından Tahlili


ÖZMEN F.

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES/1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-USOS 2017, Granada, Nicaragua, 18 - 24 September 2017, pp.89-90

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Granada
  • Country: Nicaragua
  • Page Numbers: pp.89-90
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes