Otizm Spektrum Bozukluğu ve Teknoloji


Dargut T., Erdem M.

in: Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme, Mukaddes ERDEM,Fırat SARSAR, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.627-642, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.627-642
  • Editors: Mukaddes ERDEM,Fırat SARSAR, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Fiziksel ya da bilişsel bakımdan farklılıklara sahip olarak dünyaya gelmiş bireyler, normal kabul edilen kişilerin çoğunlukta olduğu ya da çoğunlukta oldukları için normal kabul edildikleri bir toplulukta kendilerine yer bulmaya çalışmaktadır. Bu arayış sonunda hedefleri olan, üreten, bağımsız bireyler olarak hayatlarına devam edebilmeleri için etkili öğrenme süreçlerinden geçmeleri önemlidir. Ancak bu süreçlerde geleneksel öğretim yöntemlerinden verim almakta güçlük yaşarlar çünkü normal gelişim gösteren bireylerin çoğunlukta olduğu bir toplumda öğretim süreçleri de çoğunluğu hedef alarak, farklı düşünen bireyleri göz ardı edebilmektedir. Bu nedenle farklı bireylere yönelik yeni öğretim süreçleri tasarlama ya da mevcut süreçleri çeşitli materyallerle destekleme konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Teknoloji kullanımı özellikle bu bireylerin farklılıkları doğrultusunda öğrenme süreçlerini bireyselleştirebilmesi ve bağımsız birer birey olarak da yaşamlarının her anında eğitimlerine devam edebilmelerini desteklemesi bakımından tercih edilmektedir. Farklı düşünen birey grubundan biri de bu bölüm altında ele alınan otizm spektrum bozukluğu olan bireylerdir. Nörogelişimsel bir bozukluk olan otizm spektrum bozukluğu tanısı alan bireyler, farklı bilişsel süreçlere ve buna bağlı olarak da farklı davranış kalıplarına ve bazı gelişimsel yetersizliklere sahip olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Nedeni tam olarak bilinememesi, tanı konan birey sayısının giderek artan bir ivmeye sahip olması ve tek tedavi yolunun eğitim olması nedeniyle otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin özelliklerini inceleyen ve bu doğrultuda öğrenme süreçlerini geliştirmeyi hedefleyen çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu bölümde de otizm spektrum bozukluğu olan bireyleri, sahip oldukları farklı bilişsel süreçleri ile tanıtmak ve farklı düşünme yapıları dikkate alındığında öğrenme süreçlerinde ne gibi farklılıklara, desteklere gereksinim duydukları, teknolojinin bu noktada katkılarının neler olduğu ve nasıl kullanıldığı, çeşitli araştırma sonuçları ve kuramsal dayanaklar bağlamında tartışılacaktır.