Türk Eğitim Sisteminde Türkçenin Yeri ve Önemi


USLU ÜSTTEN A., UZUN TULGAR Y.

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.30, pp.939-959, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.939-959
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Language has an important role for communities to survive. Language deterioration occurring over time is also reflected in society. Turkish language has been influenced by various communities and other languages such as others. Especially from 15-16th century, this effect is seen with Arabic and Persian languages, so studies have started for recovery of plain language against these effects. Language recovery has also affected education and other systems in society. At the beginning, Turkish education system, which was affected by foreign education systems has given more attention to native language teaching after these studies. In this study, the importance attached to Turkish language in historical process is aimed to determine.
Dil, toplumların varlıklarını devam ettirmesinde önemli bir rolü olan araçtır. Dilde meydana gelen bozulmalar zamanla topluma da yansımaktadır. Türkçe diğer diller gibi zaman içinde çeşitli toplumlardan ve dolayısıyla onların dillerinden etkilenmiştir. Özellikle 15-16. yy. dan itibaren yoğun olarak Arapça ve Farsça ile kendini hissettirmeye başlayan bu etkiye karşı dilde sadeleşme çalışmalarına gidilmiştir.Dildeki bu sadeleşme, başta eğitim olmak üzere toplumdaki diğer sistemleri de etkilemiştir. Başlangıçta yabancı eğitim sistemlerinden etkilenen ve yabancı dil öğretimine zaman zaman Türk dilinden daha fazla yer veren Türk eğitim sistemi, bu çalışmalardan sonra ana dili eğitimine daha fazla önem vermiştir. Bu çalışmada tarihi süreçte Türk eğitim sisteminde Türk diline verilen önem tespit edilmeye çalışılmıştır.