İnovasyon Sürecinde Liderin Rolü: Seramik Sektöründe Bir Araştırma


Kavak U., Köse C.

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.17, no.1, pp.1-16, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
  • Journal Indexes: Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.1-16
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Today, the most important way for the development of businesses is to successfully carry out innovation processes. In the success of innovation processes, it is important that the entire organization is well motivated for this purpose. Managers and leaders have critical duties in the realization of an important goal such as the successful execution of innovation projects. It is clear that in addition to managerial skills such as deciding on the most appropriate time, method and people for the success of the process, leadership skills will be needed to withstand the psychological difficulties brought by the process. In this study, it is aimed to understand the role of the leader in the innovation process. For this purpose, the ceramics industry, where the concept of innovation is very important, was selected and interviews were conducted with managers working in various positions in a company operating in this sector. Production, cost, innovation, customer-oriented planning, teamwork and entrepreneurship issues come to the fore among the findings obtained from executive statements. Regarding the concept of innovation, advantages such as service quality and customer satisfaction, the possibility of being able to compete on a global scale, low cost and high profitability in the short and long term are mentioned. In addition to these, various disadvantages such as increased returns, team problems, incompatibility with innovation and excessive costs to innovate were also mentioned in the statements of the managers.

Günümüzde işletmelerin gelişmesinin en önemli yolu yenilik süreçlerini başarılı bir şekilde yürütmekten geçmektedir. Yenilik süreçlerinin başarısında tüm örgütün bu amaç için iyi şekilde motive olması önem taşımaktadır. Yönetici ve liderlere inovasyon projelerinin başarıyla yürütülmesi gibi önemli bir amacın gerçekleştirilmesinde kritik görevler düşmektedir. Sürecin başarısı için en uygun zamana, yönteme ve kişilere karar vermek gibi yöneticilik yeteneklerinin yanı sıra sürecin getirdiği psikolojik güçlüklere karşı koyabilmek için de liderlik vasıflarına ihtiyaç duyulacağı çok açıktır. Bu çalışmada inovasyon sürecinde liderin rolünün anlaşılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda inovasyon kavramının oldukça önemli olduğu seramik sektörü seçilmiş ve bu sektörde faaliyet gösteren bir firmada çeşitli pozisyonlarda çalışan yöneticilerle mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak gerçekleştirilen birebir görüşmeler neticesinde elde edilen ifadeler içerik olarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yönetici ifadelerinden elde edilen bulgular arasında üretim, maliyet, inovasyon, müşteri odaklı planlama, ekip çalışması ve girişimcilik konuları ön plana çıkmaktadır. İnovasyon kavramı ile ilgili olarak; hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti, küresel ölçekte rekabet edebilme olanağı, yapılan yenilik ve inovasyon ile kısa ve uzun vadede düşük maliyet ve yüksek karlılık gibi avantajlardan söz edilmiştir. Bunların yanı sıra yönetici ifadelerinde; artan iadeler, ekip problemleri, yeniliğe olan uyumsuzluklar ve zaman zaman da inovasyon yapmak için oluşan fazla maliyetler gibi çeşitli dezavantajlardan da söz edilmiştir