Sermaye Birikim Süreci, Toplumsal Yapılarda Dönüşüm ve Sosyal Hakların Metalaşması


EROĞLU E.

Bilsay Kuruç'a Armağan, Serdar Şahinkaya - N.İlter Ertuğrul, Editör, Mülkiyeliler Birliği Ana Yayıncılık, Ankara, ss.719-733, 2011

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2011
  • Yayınevi: Mülkiyeliler Birliği Ana Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.719-733
  • Editörler: Serdar Şahinkaya - N.İlter Ertuğrul, Editör

Özet

Türkiye’deki sermaye birikiminin tarihsel gelişimi ve dönüşüm süreçlerinin nasıl
gerçekleştiğine dair fikir sahibi olmak için toplumsal yapı ve ilişkilerde yaşanan dönüşüme, ve sermaye birikimindeki artışa karşılık sosyal ve sınıfsal haklardaki değişimin yönüne bakmak gerekmektedir. Sermaye birikimi süreci bir yandan sınıfsal kutuplaşmayı ve ayrışmayı arttırırken bir yandan da denetim ve tahakküm ilişkilerini genişleterek bireyi (özneyi), nesneleştirmekte, tekleştirmekte, izole etmekte ve sosyal bağlarından koparmaktadır. Türkiye’de uygulanmakta olan neo-liberal politikalarla birlikte bir toplumsal dönüşüm yaşanmakta, geleneksel toplumsal yapı ve ilişkiler çözülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de özellikle son yıllarda sermaye birikiminin yeniden üretimi  süreçlerinde toplumsal yapı ve ilişkilerdeki dönüşümün yönü ve işgücünün yeniden üretiminde zorunlu olan ve “hak” bağlamında ele alınan başta eğitim, sağlık, barınma olmak üzere birçok alanın metalaşması konu edinilecektir.