Öğrenmek, öğrenmek ve tamamen öğrenmek!: Rusça dili yardımcı gramer kitabı.


Stoyanova M. (Editor)

Kuban Matbaacılık Yayıncılık, Ankara, 2016

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Kuban Matbaacılık Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitap Rusça olarak A-1, A-2 ve B-1 seviyerinde, öğretmen ve öğrenciler için hazırlanmış yardımcı bir ders kitabıdır. Bu kitap «Rusya'ya Doğru» adlı iki ciltlik (1. ve 2. kitap, V.Y. Antonova, M.M. Nahabina ve v.d., 2003, 2004) öğretmen ve öğrencilere yardımcı olması için hazırlanmıştır.

Kitapta her bölümün kelimeleri aşamalı olarak Türkçe’ ye çevrilmiş (seviye A-1, A-2, B-1), özetlenmiş ve tablolar hazırlanmıştır. Ayrıca gramer testleri, alıştırmalar ve orijinal ders örnekleriyer almaktadır (seviye A-1, A-2, B-1).

Bu kitap iki dilde örnek ders kitabı olarak faydalı olabilir. Birincisi test kitabı olarak özellikle Türk öğrencilerin kendilerini kontrol edebilmelerine katkı sağlayabilir. İkinci olarak ise öğretmelerin yardımcı metot kitabı olarak kullanmalarına yardımcı olabilir.


Bu kitabı kopyalamak ve fotokopi çektirmek için özel izin gerekmektedir.Издание представляет собой дополнительное учебно-методическое пособие по русскому языку как иностранному (уровни А-1 - В-1) для студентов и преподавателей, работающих по учебнику «Дорога в Россию», части 1 и 2 (В.Е. Антонова, М.М.Нахабина и др., из-во «Златоуст», СПб.).

Пособие содержит поурочные списки новых слов с их переводом на турецкий язык (для уровней А-1 и А-2), обобщающие грамматические таблицы по основным разделам русской грамматики, лексико-грамматические тесты и задания (для уровней А-1 и А-2) и оригинальные разработки уроков (для уровней А-1 — В-1).

Издание будет полезно студентам в качестве двуязычного справочника и сборника тестов для самоконтроля, а преподавателям — как методический помощник для проведения уроков в тюркоязычной аудитории.


Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом без письменного договора с редактором запрещается.