Çok Katmanlı TiC SiC ve Paslanmaz Bir Çelik Kirişte Eğilme Gerilmesinin Analitik ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi ve Belirlenmesi


Motorcu A. R., Evran S.

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2013, pp.133-137

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.133-137
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Sürekli gelişen teknoloji insanoğlunu yeni malzeme türlerinin arayışına itmektedir. Mevcut malzemeler özellikleri bakımından birçok uygulamada tek başlarına istenilen özellikleri gösterememektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için farklı malzemelerin üstün özelliklerinin bir arada kullanılmasıyla yeni malzeme gurupları tasarlanmıştır. Bunun için, bu çalışmada farklı özelliklere sahip malzemelerden oluşmuş tabakalı bir kiriş tasarlanmıştır. Tasarlanan kiriş ankastre olarak ele alınmıştır. TiC, SiC ve paslanmaz çelik malzemeden yapılmış tabakalı bir kirişe farklı kuvvetler uygulayarak meydana gelen eğilme gerilmeleri incelenmiştir. Uygulanan yükler doğrultusunda meydana gelen eğilme gerilme değerleri analitik olarak ve ANYSYS programı yardımıyla hesaplanıp karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada, analitik olarak bulunan sonuçlar ve ANYSSY programı ile elde edilen gerilme sonuçları arasındaki fark %1’den az çıkmıştır.