İbnü’l-Cezerî’nin Vakf-İbtidâ İlmine Yaklaşımı


KARA M.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.13, pp.55-79, 2018 (Peer-Reviewed Journal)