Review of research on designing methods and properties of roller compacted concrete mixtures


MARDANI-AGHABAGLOU A., BAYQRA S. H., ÖZEN S., ALTUN M. G., FAQIRI Z. A., RAMYAR K.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.26, no.3, pp.419-431, 2020 (ESCI) identifier

Abstract

Roller compacted concrete (RCC) has been widely preferred in the world recently due to its rapid production rate, low cost and good durability compared to those of the traditional concrete. Having different production techniques from conventional concrete, RCC is used in many areas such as factories, oil stations, airports, industrial floor coverings, roads and dams. There are several methods for the proportioning of RCC mixtures, among which maximum density method is the most preferred one. In this study, the methods of designing of RCC mixtures are explained with an emphasis on the maximum density method. In addition, the previous studies on the RCC mixtures designed with the maximum density method are reviewed and suggestions are made for the future researches.
Geleneksel betonlara oranla hızlı üretimi, düşük maliyeti vedayanıklılığının iyi olması silindirle sıkıştırılmış betonların (SSB) sonzamanlarda dünyada yaygın olarak tercih edilmesine neden olmuştur.Söz konusu SSB, fabrikalar, petrol istasyonları, hava limanları, çeşitliendüstriyel zeminler, yollar ve barajlar gibi birçok alandakullanılmaktadır. Normal betona kıyasla çok farklı üretim tekniğinesahip SSB’lerin karışım oranları çeşitli tasarım yöntemlerine görebelirlenmekte ve en çok tercih edilen yöntem olarak maksimumyoğunluk yöntemi dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, SSB’lerin tasarımyöntemlerinden genel olarak bahsedilerek, maksimum yoğunlukyöntemi detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca maksimum yoğunlukyöntemi ile tasarlanan SSB’ler ile ilgili çalışmalar özetlenerek bundansonra yapılacak araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.