Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi: Bir meta-analiz çalışması


Creative Commons License

ULUBEY Ö., TORAMAN Ç.

Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.32, ss.195-220, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 32
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.195-220

Özet

Bu araştırmada yaratıcı drama yönteminin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelendiği deneysel çalışmaların bir araya getirilerek yaratıcı dramanın akademik başarıya etkisinin belirlenmesi ve araştırma bulgularının sentezlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamındaki çalışmalara, drama, yaratıcı drama, başarı ve akademik başarı gibi anahtar sözcu¨kler kullanılarak “Yu¨ksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Arama Sistemi, ProQuest Citations, Google Akademik ve EBSCO bilimsel veri tabanlarından ulaşılmıştır. Veri tabanlarından yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisinin incelendiği 23 makale, 37 yu¨ksek lisans ve 5 doktora tezi olmak u¨zere toplam 65 çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalardan elde edilen veriler “Comprehensive Meta-Analysis (CMA)” ve “Data Analysis and Statistical Software (STATA)” programına aktarılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, meta analiz kapsamına alınan çalışmalar arasında heterojenite olması nedeniyle rasgele etkiler modeliyle etki bu¨yu¨klu¨ğu¨ hesaplanmıştır. Araştırma bulguları yaratıcı drama yönteminin akademik başarıyı arttırdığını göstermiştir. Yaratıcı drama ve diğer öğretim yöntemlerinin kullanıldığı öğrenme–öğretme ortamında öğrencilerin başarı farklılıkları moderatör değişkenler doğrultusunda incelenmiştir. Coğrafi bölge ve ders alanı moderatör değişkenlerine göre çalışmalardaki etki bu¨yu¨klu¨kleri arasında farklılık bulunurken, öğretim kademesi ile yayın tu¨ru¨nde farklılık bulunmamıştır.