HALDUN TANER’İN HİKÂYELERİNDEKİ KADIN İMGESİNE FEMİNİST ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA BİR YAKLAŞIM


GÜNGÖR B.

MOLESTO EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.1-11, 2019 (Peer-Reviewed Journal)