Çalışanlardaki Öz Yeterlilik Algısının Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Güvene Etkisi Üzerine Bir Araştırma


OĞUZHAN Y. S.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.48, pp.425-441, 2020 (Peer-Reviewed Journal)