Türkiye’de Covid-19 ile Mücadele Sürecine Afet Yönetimi Açısından Bir Yaklaşım


Koçak H., Sarı B.

Resilience, vol.5, no.1, pp.37-49, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.32569/resilience.781511
  • Journal Name: Resilience
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.37-49
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Öz

Dünyada Covid-19 süreci ile gelinen nokta, pandemi afetinin diğer afetlerden birçok açıdan oldukça farklı bir yere sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle afet risk yönetimi açısından sürecin neredeyse tamamının epidemiyolojik verilere bağlı olarak ilerlediği görülmektedir. Bu veriler hakkındaki bazı belirsizlik ve bilgi eksiklikleri sürecin yönetimini kısmen olumsuz etkilemektedir. Bu araştırmada, Türkiye’de Covid-19 ile mücadele sürecinin afet yönetimi açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusundaaşamalı sokağa çıkma yasakları, sağlık kapasite aşımı ve toplumsal davranışlar afet yönetimi perspektifinden değerlendirmeye alınmıştır. Bu araştırma literatür taraması ile oluşturulan nitel bir çalışmadır. Bu yöntem kullanılarak bir olgu çeşitli açılardan derinlemesine çalışılarak anlamlandırılmaktadır. Araştırma sonucunda, Türkiye’de Covid-19 ile mücadele sürecinde herhangi bir sağlık kapasitesinin aşılmadığı görülmektedir. Kapasitenin aşılmamış olması durumun afet yönetimi açısından acil durum seviyesinde kaldığını göstermektedir. Ayrıca aşamalı olarak uygulanan sokağa çıkma yasakları, toplumun kısıtlamalara adapte olmasına katkı sunmuş ve temel gıdanın tedarik edilmesi konusunda genel bir panik oluşmasını engellemiştir. Afet yönetimi açısından; salgın hastalık dönemlerinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) görev ve sorumluluklarını ele alan çalışmaların yapılması önerilmektedir.