Öğretim elemanlarının pedagojik formasyon eğitimin yönelik tutumları: Bir ölçek geliştirme çalışması (The Validity and Reliability Studies of the Scale Attitude toward Pedagogical Teacher Training Programme).


ORAKCI Ş., TORAMAN Ç.

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016) (3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No