Değişen Varyanslı ve Otokorelasyonlu Hataya Sahip Lineer Regresyon Modellerinde Yanlı Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması


SÖKÜT T., ÖZKALE M. R.

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.25, no.3, pp.191-201, 2011 (Peer-Reviewed Journal)