The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model


DEMİREL E.

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.7, no.1, pp.104-117, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the volatility spillover effect between BIST 100 and six indices selected from world countries was investigated using daily index closing data between January 4, 2016 and June 9, 2021. While investigating the volatility spillover effect among the world countries, Diagonal VECH GARCH model, which is one of the multivariate GARCH models, was chosen as the appropriate model. Firstly, unit root tests were applied to the return series and stationarity research was carried out. Then, the mean equation was estimated by VAR model analysis. Finally, the volatility spillover effects were investigated by the Diagonal VECH GARCH method for the six models established. As a result, it has been determined that the index that most positively affects the BIST 100 index return volatility is DAX with a rate of 95%. NASDAQ and DJIA indices follow DAX with 89%. Another index that positively affects BIST 100 index return volatility by 87% is S&P 500. It has been determined that 1% shocks in these indices cause increases in BIST 100 volatility.
Bu çalışmada BİST 100 ile gelişmiş dünya ülkelerinden seçilen altı endeks arasındaki volatilite yayılım etkisi 4 Ocak 2016 ve 9 Haziran 2021 tarihleri arasındaki günlük endeks kapanış verileri kullanılarak araştırılmıştır. Dünya ülkeleri arasındaki volatilite yayılım etkisi araştırılırken çok değişkenli GARCH modellerinden biri olan Diyagonal VECH GARCH modeli uygun model olarak seçilmiştir. Getiri serilerine ilk olarak birim kök testleri uygulanarak durağanlık araştırması yapılmıştır. Ardından VAR modeli analizi ile ortalama denklemi tahmin edilmiştir. Son olarak kurulan altı model için Diyagonal VECH GARCH yöntemiyle volatilite yayılım etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak BİST 100 endeks getiri volatilitesini pozitif olarak en çok etkileyen endeksin %95 oranıyla DAX olduğu tespit edilmiştir. DAX’ı %89 oranıyla NASDAQ ve DJIA endeksleri takip etmektedir. BİST 100 endeks getiri volatilitesini %87 oranda pozitif olarak etkileyen diğer endeks ise S&P 500’dür. Bu endekslerde oluşan %1’lik şokların BİST 100 endeksi volatilitesinde artışlara sebep olduğu saptanmıştır.