Risk Communication in Public Health Practices and Coronavirus Disease 2019 (COVID -19): Social Media Analysis of Health Authorities


Creative Commons License

Koçak H., Çalışkan C., Kınık K., Karakoç M.

Bezmialem Science, vol.8, no.2, pp.41-47, 2020 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Bezmialem Science
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.41-47
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

There is no standard practice for the sustainability of medical education in epidemics such as Covid-19 and disasters affecting society. Synchronous or asynchronous trainings have been carried out in some of universities and colleges that have distance education technical infrastructure, during the Covid-19 pandemic. If every student has access to information technologies and the skills of the instructors who will prepare and deliver the training increase their ability to use information technologies, there is no problem in the implementation and maintenance of theoretical lessons. During the Covid-19 pandemic, we had to go to distance education, which we had not yet implemented at Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine. During this period, we applied asynchronous and synchronous education models (mixed model) for theoretical lessons. However, the fact that practical and internship applications were carried out by distance education - although videos about skills and practices were shot and uploaded to the system - it was not possible to replace the formal education. Distance education is inevitable for the continuity of education in epidemic and disaster situations. However, after the epidemic and disaster situations have passed, practical and internship practices should be carried out as much as possible in addition to distance education in medical education. In normal times, distance education can only be used to support formal education in medical education. As a result of all these evaluations and experiences we gained in the Covid 19 pandemic, we think that synchronous/synchronous distance education applications will improve over time and contribute to medical education.

Covid-19 gibi salgın hastalık durumlarında ve toplumu etkileyen afetlerde tıp eğitiminin sürdürülebilirliğine yönelik standart bir uygulama bulunmamaktadır. Yaşadığımız Covid-19 salgınında uzaktan eğitim alt yapıları bulunan bazı yüksek öğretim kurumlarında senkron/eş zamanlı ya da asenkron/eş zamanlı olmayan eğitimler yapılabilmiştir. Her öğrencinin bilgi teknolojilere erişimi sağlandığı ve eğitimi hazırlayacak ve sunacak eğitmenlerin bilgi teknolojilerini kullanma becerileri arttığı takdirde özellikle teorik dersler için uygulanması ve sürdürülmesinde bir sorun bulunmamaktadır. Covid-19 salgını döneminde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde henüz o zamana kadar uygulamadığımız uzaktan eğitime geçmek zorunda kaldık. Bu sürede teorik dersler için asenkron ve senkron eğitim modellerini birlikte (karma model) uyguladık. Ancak pratik ve staj uygulamalarının uzaktan eğitimle yapılmasının- her ne kadar beceri ve pratiklere yönelik videolar çekilip sisteme yüklenmiş olsa da -örgün eğitimin yerine geçmesi mümkün değildi. Uzaktan eğitim salgın, afet durumlarında eğitimin devamlılığı için kaçınılmazdır. Ancak salgın, afet durumları geçtikten sonra tıp eğitiminde uzaktan eğitime ek olarak pratik ve staj uygulamalarının mümkün olduğunca gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Normal zamanlarda da, tıp eğitiminde uzaktan eğitim ancak örgün eğitime destek olarak kullanılabilir. Bütün bu değerlendirmelerimiz ve Covid-19 salgınında kazandığımız deneyimler sonucu senkron/ senkron uzaktan eğitim uygulamalarının zaman içinde daha gelişeceği ve tıp eğitimine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.