Critical Approach For Some Provisions Of The Condominium Law For The Damage Of The Management Right Of The İndividuals Related Urbanization


Güler F.

Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.17, no.1, pp.17-34, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Collective structures are a natural result of urbanization and they take place more and more in our lives day by day. The condominium law gives possessors the right to manage themselves and to be protected from the defective fulfilment of the contractor. It is very important to examine and evaluate the results of the provisions of the law. These evaluations provide the opportunity to compare the purpose of the legislator with the results in practice. In addition, with The Grand National Assembly of Turkey regulations adopted in 2007, the condominium law takes some precautions to start the daily life as soon as possible in the finished buildings. Although the measures provide these goals, they damage some rights of possessors. A number of arrangements to be made in the condominium law can provide the balance between the rights of the possessors and the healthy continuation of daily life in new buildings.

Toplu yapılar, kentleşmenin doğal bir sonucu olup gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer almaktadırlar. Mevzuatımız kat maliklerine kendilerini yönetme ve yapı müteahhidinin ayıplı ifasından korunma gibi haklar tanımıştır. Kanun hükümlerinin ortaya çıkardığı sonuçların incelenmesi ve değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu değerlendirmeler kanun koyucunun amacı ile uygulamadaki sonuçları karşılaştırma imkânı vermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2007’de kabul edilen düzenlemeler ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, inşası yeni biten yapılarda günlük hayatın bir an önce başlaması için bazı tedbirler almıştır. Tedbirler bu amaçları sağlamasına rağmen kat maliklerinin bazı haklarını zedelemektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak birtakım düzenlemeler, kat maliklerinin bu sıfatlarından kaynaklı hakları ile yeni yapılarda günlük yaşamın sağlıklı bir şekilde devam etmesi arasındaki dengeyi sağlayabilecektir