FARKLI ZENCEFİL ESANSİYEL YAĞ DOZLARININ MISIR DANE YEMİNİN İN VİTRO GAZ ÜRETİMİ, RUMEN FERMANTASYONU ve METAN ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Uzatıcı A., Canbolat Ö.

ISPEC 8th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT, Bingöl, Turkey, 24 - 25 December 2021, pp.1407-1422

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bingöl
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1407-1422
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET
Bu çalışmada, rumen sıvısına sırasıyla; 0 (kontrol), 0.2, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 ve 2.0 g/L rumen sıvısı(RS) zencefil esansiyel yağı (ZEY) (Zingiber officinale Roscoe)
ilave edilmiştir. Denemedeyem olarak ise mısır dane yemi kullanılmıştır. Rumen sıvısına ilave edilen zencefil esansiyel yağının mısır danesinin in vitro gaz üretimi, organik madde sindirimi (OMS), metabolik enerji (ME), rumen fermantasyonu özelikleri ile metan (CH4) üretimi üzerine olan etkileri saptanmıştır. Rumen sıvısına artan dozlarda ZEY ilavesi, mısır dane yeminin (MDY) in vitro gaz üretimini düşürmüştür. Aynı şekilde OMS ve ME içerikleri ile toplam uçucu yağ asitleri (TUYA), asetik asit (AA), propiyonik asit (PA), bütirik asit (BA) ve diğer UYA içeriklerini azaltmıştır (P<0.05). Ancak ZEY dozunun artışına bağlı olarak metan (CH4) ve amonyak azotu (NH3-N) üretimi düşerken, rumen pH’sını artmıştır (P<0.05). Sonuç olarak, in vitro gaz üretimi,rumen fermantasyonu, besin maddeleri sindirimi ve CH4 gazı üretimi üzerinde, en fazla olumsuz etkili ZEY dozu 2.0 g/L RS olduğu saptanmıştır. Yüksek ZEY dozlarının rumenÖfermantasyonunu, yemlerin sindirimini olumsuz etkilemesi nedeniyle düşük dozlarda (0.4 g/LRS) kullanılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mısır dane yemi, zencefil esansiyel yağı, rumen parametreleri, in vitrogaz üretimi, metan