Emevîler Dönemi Fetih Politikası ve Mâverâünnehir’in Fethi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: XXII, sayı: 1, s. 85-115


AKYÜREK Y.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, vol.22, no.1, pp.85-115, 2013 (Peer-Reviewed Journal)