Öğrencilerin Matematik Dersi Başarılarını Belirleyen Değişkenlerin Araştırılması


Creative Commons License

Tabuk M.

XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 30 October 2021, vol.1, no.1, pp.57

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.57
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma öğrencilerin matematik dersi başarılarını belirleyen değişkenlerin araştırılmasına yönelik ortaya konan bir araştırmadır. Araştırma matematik dersi başarısı üzerinde etkisi olan farklı değişkenlerin ve bu değişkenlerin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerinin ne derecede olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla matematik dersinde öğrencilerin başarıları üzerinde etkili olan farklı değişkenler ile ilgili ortaya konmuş çalışmalara ait sonuçların sistematik bir sentezi gerçekleştirilecektir. Bu konuda yani öğrencilerin matematik başarı üzerine ortaya konan çalışmalara ait alan yazının oldukça zengin olduğu görülmektedir (Dursun ve Dede, 2004; Savaş, Taş ve Duru, 2010; Yenilmez ve Duman, 2008). Bu sebeple araştırmada konu üzerinde farklı zamanlarda ve yerlerde yapılmış olan bireysel çalışmaların yerine bu çalışmalarda elde edilen bulgularının birleştirilmesi, sentezlenmesi ve yorumlanması amacıyla yapılmış olan içerik analizi çalışmalarına yer verilecektir. En genel anlamda meta-analiz, meta sentez (tematik içerik analizi) ve betimsel içerik analizi olarak üçe ayırabileceğimiz içerik analizleri; üzerinde çalışılan bilginin yaygınlaştırılması ve ortaya konacak yeni çalışmaların, politikaların, uygulamaların ve kamu algısının şekillendirilmesinde önemli bir role sahip olan araştırma sentezleridir (Suri & Clarke, 2009). Ortaya konacak bu çalışma ile matematik dersinde öğrenci başarısı üzerinde etkili olan değişkenlerin neler olduğuna yönelik önceden gerçekleştirilmiş içerik analizi çalışmalarının sonuçları sentezlenmeye çalışılacaktır. Sentez sonucu elde edilen bulgular ortaya konulacaktır. Son olarak bu bulgulara yönelik öneriler sunulacaktır.