Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişiminde Teknoloji Kullanımı


Erbaş Y. H. (Editor)

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Gelişen dünyada teknoloji artık her alanda kullanılan teknoloji eğitiminde en önemli bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Bu değişim süreci, eğitimin her alanında ve her yaş grubunda kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştır. Ço- cuklar artık erken yaşta teknoloji ile karşılaşmakta, birçok öğrenme ortamında bu teknolojiyi kullanmaktadırlar.

Okula başlamadan önce gerek okul öncesi eğitimi boyunca gerek ailede alınan eğitimle çocuk okulun kendisinden beklediği temel becerileri kazanmaktadır. Bu temel beceriler arasında sayılan erken okuryazarlık becerileri (ses bilgisel farkındalık, ses bilgisi vb.) bir önkoşul bilgi ve tutumlardır. Bu becerilerin varlığı özellikle ilkokul yıllarında çocukta başarıyı belirleyen en temel özelliklerdendir.

Eğitimin her alanında etkisini gösteren teknoloji, okuryazarlık becerileri üzerinde de etkili olmakta, çocuklarda dijital teknoloji okuryazarlığının da okul başarılarını etkileyen bir unsur olduğu bilinmektedir. Erken çocuklukta kazanılmaya başlayan bu erken teknoloji okuryazarlığı birçok bilim insanı tarafından araştırma alanı olarak seçilmektedir. Bu gelişmelerin ve değişimlerin ışığında, “Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişiminde Teknoloji Kullanımı” adlı kitabımız, farklı üni- versitelerde görev yapan, alanında uzman akademisyenler tarafından, teknoloji ve erken okuryazarlık eğitimine geniş bir bakış açısı oluşturmayı amaçlamıştır.

Kitap “Erken Okuryazarlık Eğitiminde Teknolojinin Rolü, Erken Okuryazarlıkta Dijital Öğrenme Ortamları, Erken Okuryazarlık Etkinliklerinde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı, Erken Okuryazarlıkta Animasyon Araçları, Erken Okuryazarlıkta Dijital Hikâye Anlatımı, Erken Okuryazarlıkta Dijital Oyunlar, Erken Okuryazar- lık ve Kodlama Eğitimi, Erken Okuryazarlıkta Artırılmış Gerçeklik, Erken Okur- yazarlıkta Çizgi Filmler, Erken Okuryazarlıkta Etkileşimli Elektronik Kitapların Kullanımı, Erken Okuryazarlık Kapsamında Görsel Okuryazarlık” olmak üzere 11 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde erken okuryazarlık ve teknoloji kav- ramlarının teorik temelleri ve uygulamalı örnekleri bütünsel bir yaklaşımla verilmektedir.

Bu kitabın hazırlanmasında emeklerini esirgemeyen bütün meslektaşlarımıza ve basımı gerçekleştiren Pegem Akademi Yayıncılık ve çalışanlarına, çocuklarımız ve eğitimciler adına teşekkür ederiz. Kitabın özellikle okul öncesi ve sınıf öğret- meni olarak görev yapan öğretmenlerimize, bu alanda çalışmalar yapan akademisyenlere, öğretmen adayları ve ailelere katkı sağlamasını dileriz.