How Child-Friendly Are The Museums? Evaluation of Troy Museum in terms of Child-Friendly Practices


YILDIRIM H. M., VARLI D.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.20, no.3, pp.476-489, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Troy Museum has an intercultural importance, and it is geographically located in a place that local and foreign visitors show great interest. The artifacts unearthed from Troy lands where many other civilizations lived and witnessed the Trojan War which is the subject of Iliad epic draw attention of the children as well as the adults. In this study, it is aimed to examine the physical, technological and educational suitability of Troy Museum, in Tevfikiye village Çanakkale, for children. While collecting the data, a museum visit was made and the observation technique, which is a qualitative research method, was used. In this direction, an observation form developed according to the features that should be in a child-friendly museum was applied. According to the evaluations, it has been concluded that Troy Museum can provide physical conditions for children and parents to visit there comfortably, and also it has technological and educational arrangements suitable for children.
Troya Müzesi, kültürlerarası bir öneme sahip olmakla birlikte coğrafi olarak da yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdikleri bir konumda yer almaktadır. İlyada destanına konu olan Troya Savaşı'na tanıklık etmiş ve daha birçok uygarlığın yaşadığı bu topraklardan çıkarılan eserler, yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da ilgilersini çekmektedir. Bu çalışmada Çanakkale Tevfikiye Köyü'nde bulunan Troya Müzesi'nin çocuklar açısından fiziki, teknolojik ve eğitsel olarak uygunluğunun incelenmesi amaçlanmıştır. Veri toplama aşamasında müze ziyareti yapılarak, nitel araştırma yöntemi olan gözlem tekniğinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda, çocuk dostu bir müzede olması gereken özelliklere göre geliştirilen gözlem formu uygulanmıştır. Yapılan değerlendirmelere göre; Troya Müzesi'nin çocuklar ve çocuklu aileler tarafından rahatça ziyaret edebileceği fiziki koşulları sağlayabildiği, teknolojik ve eğitsel olarak çocuklara uygun düzenlemelere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.