Toprak Verimliliğinin Değerlendirilmesinde Pedo-Jeolojik Yaklaşım


EVEREST T., ÖZCAN H.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.5, no.4, pp.589-603, 2018 (Peer-Reviewed Journal)