YİRMİALTI HAFTALIK GEBEDE PARVOVİRUS B19 KAYNAKLI HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ


Creative Commons License

Alkan S., Dindar Demiray E. K., Yılmaz .

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.3, pp.235-238, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH), yetişkinlerde tipik olarak enfeksiyon (viral/bakteriyal), malignite veya romatolojik hastalığın bir komplikasyonu olan enflamatuar bir hastalıktır. Viral enfeksiyon ilişkili (en sık Epstein-Barr Virüsü [EBV], insan immün yetmezlik virüsü [HIV], sitomegalovirüs [CMV] ve nadiren de Parvovirus B19 kaynaklı HLH gelişebilir. Parvovirus B19 kaynaklı HLH ilk kez 1979’da bildirilmiş olup, diğerlerine göre daha az mortal seyirlidir. Parvovirus B19’un, hamileliğin erken döneminde edinildiğinde fetal malformasyonlara neden olmadığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, hamilelik sırasında Parvovirus B19 enfeksiyonları, virüs tarafından eritropoietik kök hücrelerin tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıkan ciddi fetal anemiye sekonder gelişen fetal kalp yetmezliği ve fetal ölüme neden olabilir. Birincil Parvovirus B19 'da fetal hasar riskinin nispeten düşük olduğu tahmin edilmektedir (% 1-2) ve uzun vadeli sekel riski daha da düşük görünmektedir. Bu vaka sunumunda 26 haftalık gebede Parvovirus B19 kaynaklı HLH varlığı sunulmak istenmiştir.