İŞ HUKUKU AÇISINDAN DOĞUM NEDENİYLE EBEVEYNİN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI


UĞUR S., YİĞİT Y.

Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, vol.6, no.1, pp.71-100, 2017 (Peer-Reviewed Journal)