İkincil Konut Turizmi: Saros Körfezi Kuzey Kıyıları Örneği


ILGAR R.

TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi,TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, no.10, pp.136-143, 2018 (Peer-Reviewed Journal)