Bursa’nın Somut Kültürel Varlıklarına Yönelik Öğrencilerin Algıları: Harmancık MYO Örneği


DEMİRBULAT Ö., SAATCI G., AVCIKURT C.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, vol.6, no.12, pp.62-86, 2015 (Peer-Reviewed Journal)