YeşimUstaoğlu’nun Araf Filmindeki Anne Karakterlerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Pınarbaşı G.

1. Uluslararası Film Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 10 May 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Yeşim Ustaoğlu’nun Araf Filmindeki Anne Karakterlerinin İncelenmesi

Gülenay Pınarbaşı[1]

Özet

İnsanlık tarihinde kadınların “anne” olarak kutsallığı ve önemi paleolatik dönemlere dayanmaktadır. Bireylerin gelişiminde ve davranışlarında etkili bir rol oynayan annelik, birçok toplumda bir kurum olarak önemini sürdürmektedir. Nesillerin çoğalmasında temel yapı taşı olarak kabul edilen annelik hem edebi eserlerde hem de sinemada sıklıkla ele alınmaktadır. Bu çalışmada, hemen hemen her filminde kadınlara dokunan Yeşim Ustaoğlu’nun Araf isimli filminde yer alan iki ana karakterin anneleri incelenecektir. Yeşim Ustaoğlu hem gençleri hem anneleri eğitirken onlara birey olmanın önemini bir trajedi üzerinden anlatmaktadır. Diğer yandan çalışmada, filmin ana karakterleri Zehra ve Olgun’un anneleri ile ilişkileri yönetmenin anneler üzerinden vermek istediği mesaj bağlamında irdelenecektir. Film mekânı olarak seçilen Karabük’ün coğrafi sıkışmışlığı ile annelerin sıkışmışlığı arasındaki paralelliğe dikkat çekilip annelerden birinin kaçarak diğerinin anlamlı bir adımla trajediyi sonlandırma çabası bireysellik ve yabancılaşma kavramları ile ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anne, Araf, Yeşim Ustaoğlu, Karabük[1] Çanakkale Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yeni Medya bölümü öğretim üyesi. gulenay.pinarbasi@comu.edu.tr/ Orcid 0000-0002-8758-287X, Çanakkale, Türkiye.