BİYOSFER REZERV OLANAKLARININ İRDELENMESİNDE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA: ACARLAR LONGOZU


SOLAK R. D., YILMAZ O.

EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, no.20, pp.900-910, 2021 (Peer-Reviewed Journal)