ANALYSIS OF PHENOLOXIDASE GENE EXPRESSION IN GALLERIA MELLONELLA LARVAE


Turgut Genç T., Güzel B.

KARADENIZ 15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES , Rize, Turkey, 8 - 10 March 2024, vol.1, no.1, pp.155-156

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.155-156
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The Greater wax moth, Galleria mellonella (Lepidoptera), is widely used as a model organism in research on innate immunity. Humoral immune responses in insects include melanization, synthesis of antimicrobial peptides and hemolymph coagulation. Melanization is the most effective humoral immune response and is the synthesis of black melanin pigment in cuticle structures, midgut epithelium and hemolymph by the enzyme phenoloxidase. The PO-I gene encodes the phenoloxidase subunit I in G. mellonella. The aim of this study was to investigate PO-I gene expression in larvae following bead injection to stimulate humoral immunity. The expression level of the phenoloxidase gene was determined after 4 hours and 24 hours’ postinfection by RT-qPCR. It was found that phenoloxidase gene expression was lowered 2-fold and 10-fold after 4 hours and 24 hours of bead injection, respectively. The results reveal that the repression of PO-I gene expression lasts for less than 4 hours, suggesting that phenoloxidase gene expression may be triggered quickly in G. mellonella larvae upon exposure to a humoral stimulant. 

Büyük balmumu güvesi olan Galleria mellonella (Lepidoptera) model organizma olarak doğuştan gelen bağışıklık ile ilgili araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Böceklerde humoral bağışıklık tepkileri melanizasyon, antimikrobiyal peptidlerin sentezi ve hemolenf pıhtılaşmasıdır. Melanizasyon en etkili humoral bağışıklık yanıtı olup fenoloksidaz enzimi aracılığıyla siyah renkli melanin pigmentinin kütikül yapılarında, orta bağırsak epitelinde ve hemolenfte sentezlenmesidir. G. mellonella PO-I geni fenoloksidaz alt ünite I enzimini kodlamaktadır. Çalışmamızda boncuk verilerek humoral bağışıklığı uyarılan G. mellonella larvalarında fenoloksidaz gen ekspresyonunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Fenoloksidaz gen ekspresyon seviyesi enjeksiyondan 4 saat ve 24 saat sonra RT-qPCR ile belirlendi. Boncuk enjeksiyonundan 4 saat sonra fenoloksidaz gen ekspresyonunun 2 kat baskılanırken 24 saat sonunda fenoloksidaz gen ekspresyonunun yaklaşık 10 kat azaldığı tespit edildi. PO-I gen ekspresyonunun 4 saatten daha kısa sürede baskılanması, G. mellonella larvalarında fenoloksidaz gen ekspresyonunun humoral uyarıcıya maruz kalmasından kısa bir süre sonra aktive edilmiş olabileceğini düşündürmektedir.